Bol van Licht - Ben Risby Jones Intervieuw

Bol van Wit Licht

LIFE ESSENCES

\"\"

                                                                                 Benjamin Risby-Jones

 

Samen met twee vrienden zat ik op een houten vloer en opeens zagen we in de verte een helder wit licht dat tot onze verbazing snel langs de hemel bewoog. Toen merkte ik dat het plotseling van richting veranderde en ongelooflijk snel omlaag schoot en op mij af kwam. Tot verbijstering van mijn vrienden en mijzelf zagen we hoe het tegen mijn borst knalde en in mij verdween.

Eén van mijn vrienden zei: “Dàt is vreemd!” De andere zei: “Ik wou eigenlijk helemaal niets zeggen. Ik dacht dat jullie zouden denken dat ik gek was. Ik zag gewoon een bol van wit licht uit de hemel omlaag schieten en tegen Bens borst slaan.”

Terwijl zij zaten te praten onderging ik mijn eigen wonderlijke ervaring. Ik werd letterlijk op mijn stoel naar achteren geslingerd en zag alles tegelijkertijd, van alle kanten om me heen. Deze ervaring duurde amper een paar seconden.

Ik haalde mijn schouders op en beaamde: “Ja, dat was vreemd.”

Daarna gingen we gewoon door met waar we mee bezig waren.

Een week later begon er iets eigenaardigs met me te gebeuren.

Mijn gevoeligheid werd vele malen intensiever, ik kon de emoties van anderen voelen, hun gedachten horen, hun ideeën zien, hun toekomst, hun verleden. Ik kon in gedachten met dieren praten, en de aanwezigheid van bomen voelen.

Deze gevoeligheid werd alsmaar sterker. Na zo’n 12 uur was ik in staat om de levenskracht te voelen van de stad waar ik woonde, de optelsom van de volledige gedachten en gevoelens van iedereen. Wat er gebeurde op hetzelfde moment met verschillende mensen in de hele stad? Terwijl ik met andere mensen samen was kon ik de zielsexpressie ervaren van hun  totale leven  en zien waar zij hun volgende evolutionaire les zouden leren.

Ik kon zien waar hun blokkades zaten – lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Ik was in die tijd bezig met een studie natuurgeneeskunde. Het leek me vanzelfsprekend dat ik naar mijn docenten ging om middels hun eigen benaderingswijze met hen te delen wat ik doormaakte.

De eenvoudigste manier waarop ik het kan beschrijven is dat ik mijn persoonlijkheid, dat wat ik als mijn persoonlijke identiteit beschouwde, aflegde. Alles wat overbleef was mijn ziel, maar nog steeds met mijn lichaam als fysieke verschijningsvorm.

Twee dagen lang sliep ik niet, maar zonder moe te worden. Ik was vol energie. Tegen het eind van mijn tweede dag kwam er geleidelijk iets nieuws naar boven. Anderen waren bezorgd over mij; ik vormde geen eenheid meer met de rest van de maatschappij. Ik begon me bewust te worden van de mogelijkheid dat men mij op den duur in een inrichting zou laten opnemen! Dit zou werkelijkheid zijn geworden als ik was doorgegaan op de weg waarop ik me bevond.

Dus als reactie hierop moest ik weer een deel gaan vormen van de gewone samenleving. Ik moest het masker van mijn persoonlijkheid zien terug te krijgen zodat ik me weer vrij kon bewegen.

Ik haalde mijn graad in Toegepaste Wetenschappen (met als hoofdvak natuurgeneeskunde) en ging in twee klinieken werken. Het was tijdens het werk dat ik opnieuw moest bepalen wat GENEZEN eigenlijk is. Eén van mijn eerste cliënten was een jongen met een terminale hersentumor. Ik moest helder zien te krijgen  wat ik voor hem kon betekenen. Moest ik de tumor weghalen?

Of betekende genezen dat ik moest proberen hem langer te laten leven? Als ik mezelf zou aanmatigen te weten wat uiteindelijk goed is of verkeerd, is dat een oordeel vellen over wat die ziel gekozen heeft.

Ik realiseerde me dat het bij genezing ging om het erkennen van zijn huidige situatie; het was mijn taak een veilige omgeving te creëren waarin zijn ziel weer één kon worden met zijn gehele wezen.

Ik hielp deze jongen om zijn huidige conditie, zijn lichaam te kunnen ervaren, om er misschien dat van te leren wat hij nodig had voor weer  een andere ervaring.

Dit betekende dat hij in staat zou zijn om echt te ervaren wat er met hem gebeurde. Ik geloof dat deze wereld ervaringen voor ons in petto heeft waar we van kunnen leren, waardoor we kunnen groeien.

Ik geloof dat, wat voor ervaring het ook is, wij, als multidimensionale wezens, die ervaring zelf hebben aangetrokken  met een bepaald doel.

Dus om dat te doen creëerde ik mijn eigen vorm van zieletaal ondersteund door energetische-healing met mijn handen. Maar ik had nog steeds niet de middelen die ik werkelijk aan mijn cliënten wilde geven om hen te helpen deze ervaring van “één zijn” te integreren in hun dagelijkse leven.

Ik gebruikte daarom de volgende zes jaar van mijn leven om dit hulpmiddel te creëren. Deze reis voerde me vier keer de wereld rond, waarbij ik meer dan 30 verschillende landen bezocht, waar ik mystieke aspecten van spirituele religies en stammenculturen bestudeerde. En nu, na al dit zielsonderzoek (soul searching) van de aarde, van de mensheid en van mezelf, kan ik het bestaan bekend maken van zeven essences – de LIFE ESSENCES, de levensessences.

 

En de laatste zeven jaar heb ik gedurende een lange periode bij honderden mensen proeven begeleid, om de diepte te begrijpen van wat deze essences de mensen bieden. Pas nu, nadat de proeven voltooid zijn ben ik klaar om ze aan de wereld te schenken.

   Inzichten

Vanuit de

Bol van Licht

 

Deel 2

Benjamin Risby-Jones

Nu, 14 jaar nadat ik door de bol van wit licht in mijn borst getroffen werd, is die ervaring duidelijker. Ik begrijp nu het geschenk ervan, en de uiteindelijke boodschap die de ervaring op zichzelf is.

Als ik deze ervaring omschrijf en onder woorden breng wordt ze eerst los gemaakt van het feitelijke “ervaren” ervan en dan wordt ze nog een keer los gemaakt door jou, de lezer, die mijn beschrijving interpreteert. Met dit in ons achterhoofd zullen we ons best doen met behulp van het medium dat we hebben. Eenvoudig gezegd, het is een heel ander gegeven als dat ik degene ben die jou vertelt hoe een aardbei smaakt, of dat jij er zelf één eet en zelf proeft.

Al toen ik heel jong was trok het spirituele mij aan, zocht ik naar betekenis en hunkerde ik er tenslotte naar te kunnen begrijpen wat het doel van het leven is. Ik was een zoeker en het gedeelte van mij dat zocht, dacht na. Ik herinner me dat ik toen ik zestien was naar de berg ging, op zoek naar het antwoord op de vraag: “Wat is het verschil tussen geboren worden en sterven? Wat is het doel van dat wat we leven noemen?” Het antwoord dat ik toen vond is dat leven ons de kans geeft om te groeien. Het geeft ons de kans om te leren of “iets” deelachtig te worden door deze leef-ervaring.

Ik wilde weten wat dat “iets” is. Is het de kans om heel te worden (ervan uitgaande dat we niet al heel zijn)? Is het de kans hoger te komen op de spirituele ladder van gewaarzijn? Of is het ’t vermogen om meesterschap over onszelf te verkrijgen en om te kunnen gaan met de ervaring van deze schepping? Dit zijn de denkbeelden waarmee ik bezig was toen de bol van wit licht me ineens verder bracht. Ik was toen 19 jaar.

Door de ervaring van het witte licht werd het duidelijk dat de antwoorden nooit gevonden konden worden binnen het domein van het verstand. Het liet me zien dat ik nooit zou vinden wat ik zocht, door alleen maar met mijn hoofd over ideeën na te denken.

Toen ik door die bol van wit licht geraakt werd, werd het deel van mij dat er vóór het zoeken en denken was minder belangrijk; dit gebeuren verschoof mijn aandacht van waarover ik dacht naar hóe ik dacht (van de inhoud naar de manier waarop). Het was alsof ik aldoor op één voet hinkte, en alsof ik zo gewend was om op één voet te hinken, dat ik niet eens meer besefte dat ik hinkte. De “inslag” van de bol van wit licht was alsof me duidelijk werd gemaakt dat ik niet langer hoefde te worstelen om op één voet rond te hinken, en dat ik gewoon lekker op twee benen kon lopen. Ik had met mijn hoofd lopen worstelen om deze wereld en mijn leven te begrijpen. Nadat ik door de bol van wit licht geraakt was, was er een diepe rust terwijl alle stukjes van de puzzel weggenomen werden en er leegte overbleef, een voltooiing.

Ik zal nu proberen te beschrijven hoe de anatomie van een aardbei smaakt – de ervaring van fundamentele werkelijkheid. Alle bij voorbaat bestaande ideeën en meningen over jezelf en de wereld om je heen worden weggenomen. Wat betekent dat? Alle angsten, sympathieën, antipathieën, interpretaties, beperkingen en illusies van gescheidenheid zijn weg.

Ik herinner me dat ik zonder aarzeling over een tak van een boom liep op 12 meter boven de grond,  alsof ik gewoon op de grond liep. Ik at een tomaat, wat ik nooit lekker vond, alsof ik hem voor de allereerste keer at, zonder hem als lekker of vies te omschrijven. Ik poetste mijn tanden en kreeg een echte kick van het kietelende gevoel dat de tandenborstel op mijn tanden en mijn tandvlees gaf.

Ik voelde me moe en ik laadde mijn lichaam dus op met energie door dat gewoon te willen. Ik ervoer de gedachten van mensen om me heen alsof ze zich in mijn eigen hoofd bevonden. Mijn eigen hoofd zweeg met een moeiteloze concentratie op één punt. Er was geen verlangen om dit te doen; het gebeurde gewoon als ik fundamentele werkelijkheid ervoer.

 Er bestaat geen gevoelsmatige onderverdeling tijdens het ervaren van fundamentele werkelijkheid. De gevoelsmatige ervaring is een voortdurende, samenhangende stroom van ontelbare gelijktijdige emoties en creëert geen complexe ervaring, maar eigenlijk meer een complete ervaring. Je moet je voorstellen dat er zich rondom je hele fysieke lichaam een emotioneel energetisch lichaam bevindt.

In plaats van gewoon toe te laten dat één enkel onderdeel van het gewaarzijn wordt opgenomen door één stukje van je emotionele lichaam, is het gewaarzijn ontspannen en vindt het zijn plek in het centrum van dit energetische raamwerk waardoor je gehele wezen scherp in beeld komt. Er zijn geen blije of verdrietige of unieke gevoelens; er zijn geen uitersten. Er ìs alleen maar… geen overdenking, geen beredenering en etikettenplakkerij, enkel het ervaren ervan.

Om het nog wat boeiender te maken, komt het vermogen om te zien erbij. Door gewoon mijn geest op zomaar iets te concentreren, geeft niet waarop, kon ik dat iets tot in zijn uiterste zien. 

Als ik mensen ontmoette zag ik zonder dat ik het wilde helemaal wie zij waren. Interessant genoeg, waarschijnlijk dankzij mijn kennis van de natuurgeneeskunde, was me altijd heel duidelijk waar ik hen kon helpen. Ik kon door de tijd heen zien: verleden, heden, toekomst. Als ik zeg “heden”, bedoel ik dat ik slechts een vluchtige gedachte hoefde te wijden aan welke plek er ook maar in me opkwam en dat ik dan letterlijk op dat moment in staat was te zien wat daar gebeurde.

En dan is er het wegnemen van de illusie van tijd. Door deze deur te gaan, is een doodsbeslissing – als je ervoor kiest erdoor te gaan moet je vanbinnen sterven – je kunt er niet omheen – wie jij bent moet sterven om door deze deur te kunnen gaan.

Dat betekent dat alles wat je over jezelf of over de werkelijkheid als geheel gelooft moet worden overgegeven opdat de directe ervaring je volledig in beslag kan nemen. Met andere woorden – het gaat niet meer om “jou”, de “jij” die bestond wordt opgegeven, opdat de volledige manifestatie van je geïncarneerde wezen in levenden lijve over deze aarde kan lopen. Daarna is het allemaal heel eenvoudig…

Dus nu, 14 jaar nadat me zo’n prachtige ervaring werd gegeven, is het me duidelijk dat deze directe ervaring van fundamentele werkelijkheid datgene is wat wij als mensen in staat zijn te ervaren. Inderdaad, we zijn bestemd voor deze opgave, terwijl we hier zijn. Dat wordt door alle heiligen en alle wijzen gezegd: “Leef in het nu.” Maar nogmaals, dit zijn maar woorden.

Nu begrijp ik waarom ik natuurgeneeskundige ben geworden en de kunst van energetisch genezen heb geleerd. Het maakt het mogelijk dat er directe energetische overdracht plaatsvindt. Energetisch genezen overstijgt woorden. Het gaat verder dan het verstand zodat er zielsherkenning kan plaatsvinden.

Dit is de reden waarom ik ertoe gedreven werd Life Essences te maken, zodat ik andere mensen kan helpen dezelfde ervaring te delen.

LIFE ESSENCES

 

\"\"

Ook verkrijgbaar bij Shamanic Centre - Breda (Nederland)

Dit zijn homeopathisch bereide essences van bloemen, plaatsen, koraal en groepen mensen. De geboorte van elke essence is uniek en kan niet worden herhaald. Het zijn zeer specifieke energetische signaturen die speciaal bedoeld zijn om de zeven basisaspecten van het menselijk bestaan op één lijn te brengen.

Ze heten                                            corresponderende

                                                                               kleuren

Spirituele Trap  ……………………………………       rood

Hemelse Incarnatie ………………………………     oranje

Doornenkroon  ……………………………………        geel

Engelenvleugels  …………………………………      groen

De Levensadem  …………………………………     blauw

Sterreninzicht …………………………………….       violet

Bodhisattva  ………………………………………  goud/wit

 

Elke essence houdt verband met een basiskleur in het spectrum van wit licht dat gebroken wordt en daardoor een regenboog vormt. Dit is hetzelfde als wanneer een ziel als mens incarneert – die heeft eveneens een volledig spectrum van energetische eigenschappen. Life Essences weerspiegelen deze incarnatie van een volledig spectrum en helpen mensen om dit volledige spectrum van wie ze zijn weer terug te krijgen.

SPIRITUELE TRAP                                                                                                                     

Om het rijk der verlangens te integreren met de totaliteit van je wezen

Tijdens het creëren van deze essence kreeg ik een beeld van een wenteltrap die eindeloos naar boven liep. Op die trap waren mensen die probeerden de top te bereiken door telkens hun aandacht te richten op een toekomstig doel, een toekomstige verwerving, vervulling – waardoor hun huidige toestand vrij werd van aandacht en zelf-gewaarzijn.

Deze essence helpt mensen dus te aanvaarden dat wie ze zijn, waar ze zijn en, dat wat ze hebben volmaakt is voor dit huidige ogenblik.

Ze zijn al compleet. Meer dingen zoals een nieuwe auto of een opleiding of een relatie zullen je niet completer maken – je bent alleen op dit ogenblik compleet – het heeft niets te maken met uiterlijke gebeurtenissen. In je binnenste tevreden zijn maakt dat daar een ongelooflijke innerlijke vrede en harmonie kan wonen.

HEMELSE INCARNATIE                                                                                                            

Oude emotionele blokkeringen opruimen

Zoals de tijd door onze fysieke lichamen stroomt, stroomt hij ook door onze emotionele lichamen. Deze essence helpt het zelf-gewaarzijn om voortdurend ook onze emotionele werkelijkheid te omvatten. Voortdurend in contact zijn met je emoties is een sleutel tot het openen van je leven, om in het nu te kunnen leven.

Ten opzichte van de meeste mensen hebben we een emotionele reserve die we niet proberen te voelen, omdat het op de een of andere manier voor ons te moeilijk is die te verdragen. Deze essence is een zachte manier om onze oude emotionele littekens te helen zodat we ons vrij voelen om onze huidige emotionele werkelijkheid te ervaren zoals deze tot ons komt.

DOORNENKROON                                                                                                                    

Het denken tot rust brengen

Deze essence opent een mogelijkheid voor mensen om hun gedachten te overstijgen – dus om hen in staat te stellen hun geest tot rust te brengen,zodat deze effectiever gebruikt kan worden.

Het verstand is een fantastisch instrument maar ook een verschrikkelijke meester. De gedachten die door je hoofd gaan zijn dikwijls onzinnig en bij de meeste mensen blijven ze zelfs buiten het bereik van hun zelf-gewaarzijn. Deze essence is alsof je het licht aandoet in je zolderkamer, dat altijd donker is. Eerst kun je misschien even schrikken als je ziet wat er gebeurt, maar als het stof gaat liggen en alle rommel naar buiten gegooid is, blijft er helderheid over.

ENGELENVLUEGELS                                                                                                                

Communiceren met de schepper

Deze essence opent de wegen voor communicatie met de schepper door vanuit onvoorwaardelijke liefde ons te verbinden met de schepping, om met een open hart zuivere liefdes energie aan je directe omgeving te geven en vrijelijk te ontvangen.

In het verleden was het via vele tradities vaste regel dat bepaalde personen “woordvoerders” van God waren – een voorbeeld hiervan is de priester. Voor de mensen van onze tijd is het gepast om rechtstreeks met de schepper te spreken, zonder bemiddelaars of tussenpersonen. Wij zijn allemaal een deel van de schepping en hebben als zodanig allemaal rechtstreeks toegang tot de schepper, aangezien wij één zijn in hem.

 

DE LEVENSADEM                                                                                                                      

Jouw waarheid naar buiten brengen

Deze essence opent het zesde zintuig van mensen, hun intuïtieve vermogen om hun gidsen te horen, via helderziendheid, helderhorendheid, heldervoelendheid, om een solide verbinding tot stand te brengen met hun innerlijk weten. Als iemand met zijn innerlijk weten verbonden is, dan is het voor hem mogelijk vertrouwen te voelen in hun gekozen levenspad.

 

Dit geeft mensen, helder innerlijk houvast, bij het vervullen van hun levensdoel, om aan deze wereld datgene te geven waarvoor ze op aarde zijn.

 

STERRENINZICHT                                                                                                                     

Door illusie heen kijken

Deze essence opent het vermogen van mensen om fundamentele werkelijkheid waar te nemen. Om die te zien zoals ze is. Als we de waarheid zien zoals ze is – op zichzelf staand-  als we dan proberen die waarheid te interpreteren, duwen we haar door het filter van ons verstand, dat ons dan van de waarheid verwijdert.

 

Nemen we bij voorbeeld een rij paaltjes in de grond. Ons verstand noemt het een hek en zodoende interpreteren we dit alsof er een tastbare afbakening is die eigendom van grond vastlegt zodat overschrijding ervan een overtreding is.

 

De fundamentele werkelijkheid laat een rij paaltjes in de grond zien – het filter van ons verstand interpreteert de situatie en suggereert een andere werkelijkheid (sub-werkelijkheid). Er zijn heel veel sub-werkelijkheden om ons heen, binnen en buiten ons – deze essence biedt inzicht zodat we in staat zijn fundamentele werkelijkheid te zien zoals ze is.

 

 

BODHISATTVA                                                                                                                            

 

Over deze aarde lopen als een wezen van licht

Deze essence verbindt de ziel met alle cellen van het fysieke lichaam en slaat een brug tussen dit cellulaire geheel en alle etherische lichamen, waardoor deze verankerd worden in het fysieke lichaam dat in het eeuwige nu bestaat.

Om dienaar te zijn van de schepping is alles gewijd, is alles belangrijk; wordt alles doelbewust gedaan. Deze essence verbindt het individu met het grotere geheel, zodat de alomtegenwoordigheid ons kan begeleiden en steunen, terwijl de verlangens van ons allemaal tot één geheel versmelten.

Dit is het mede-scheppende vermogen dat we allemaal bezitten, om deel te nemen aan de schepping ten behoeve van de weldaad van de schepping, in de hoop dat we allemaal in harmonie met elkaar zijn.

Tot slot: dit zijn homeopathische preparaten van een specifieke energie met een enorm versterkte werking, een hoge potentie. Om mee te doen is het voldoende om  ’s morgens als je opstaat 3 spray-pufjes van één essence te nemen en nog een keer voor het slapen gaan. De set bevat voldoende voor ongeveer 4 maanden om deze energieën bij die van jezelf te brengen en hiermee te laten versmelten.

Langzaamaan vinden er subtiele veranderingen plaats en dan zullen er na verloop van tijd ongelooflijke dingen gebeuren. Op den duur zullen gelijktijdige gebeurtenissen niet alleen heel gewoon worden maar een echte levenswijze zijn.

Deze essences worden als een set van 7 tezamen verkocht voor 150 Australische dollar. Ze zijn verkrijgbaar via gaiacentre@austarnet.com.

 

De opbrengst uit de verkoop van deze essences wordt gebruikt voor het Gaia Retreat Centre in Queensland, Australië. Dit centrum biedt cursussen aan en streeft naar het ontwikkelen van menselijk vermogen en milieubewustzijn.

We creëren hier een plek die geheel selfsupporting is, middels herwinbare energie, los van het hoogspanningsnet en permacultuur. We bieden de gasten die bij ons verblijven een educatieve en zelf-versterkende ervaring aan.

Dank voor het lezen van mijn verhaal. Mogen liefde en licht je vergezellen op je pad.

Dank je wel voor de gelegenheid om Life Essences met jou te delen.

Ik heb onze aarde afgezocht naar de exacte vibraties die het mogelijk maakten dat deze essences konden ontstaan. Deze reis heeft me drie keer de wereld rond gevoerd, waarbij ik meer dan dertig verschillende landen bezocht. Al deze essences kwamen tot stand via een gewijde vorm van gebed, geleid door de Schepper. Deze essences zijn een geschenk zowel aan mijzelf als aan degenen die ervoor kiezen mee te doen. Geniet ervan als je dit doet, je kunt er alleen maar rijker van worden – keer terug naar het Ware Zelf, de Schepper.

Op dit ogenblik in de schepping is het belangrijker dan ooit tevoren dat de mensheid uit haar sluimering ontwaakt en haar sluier afwerpt. Zoals wij als compleet ras in deze wereld leven, kunnen we het niet blijven doen, we gebruiken de kostbare rijkdommen en bronnen van onze wereld en vervuilen hem zonder ons te bekommeren om de kinderen die onze wereld zullen erven. Dat kan maar één gevolg hebben: verandering. Er zijn twee manieren waarop die kan plaatsvinden – wij kunnen zelf besluiten te veranderen of we kunnen gedwongen worden te veranderen. Ik probeer mensen te helpen die ervoor kiezen zelf te veranderen.

 

We kunnen kiezen. We kunnen ervoor kiezen te veranderen en naarmate we deze kracht van de vrije wil gaan beseffen, zullen alsmaar meer andere mensen dat ook doen. Het begint met hier en daar een enkeling. Door ons bewustzijn wakker te schudden, schudden we het collectieve bewustzijn wakker.

Mogen liefde en licht je levensweg plaveien.

 

 

LIFE ESSENCESTM: een Ervaringsweg naar

Verlichting

 

Life Essences is een spirituele zelfontdekkingsreis, die langzaam en liefdevol het zelf-gewaarzijn versterkt, opdat je je diepe geheimen en verborgen schatten zult vinden. De essences zijn verzameld op verschillende gewijde plaatsen in de wereld. De bedoeling waarmee ze gemaakt zijn is dat de essences een weldaad mogen zijn voor de gehele schepping en voor de hele mensheid. Als zodanig zijn ze dan ook geschikt voor alle mensen van verschillende culturen, geloven en religies. De basis van Life Essences is dat, als mensen eraan willen deelnemen, zij zich sterker bewust worden van zichzelf en van de universele levenskracht.

Life Essences bieden een holistische manier aan om weer geheel in harmonie te komen. Ze maken een mens innerlijk één door het fysieke lichaam, de gevoelens en de geest in harmonie te brengen met de ziel en uitwendig door iemands toegang tot en relatie met de universele ziel in harmonie te brengen. Terwijl dit proces plaatsvindt, zullen gelijktijdige gebeurtenissen, synchroniciteiten, tot het dagelijkse leven gaan behoren. Als we in harmonie zijn met elkaar en het universum, worden we 100% procent gesteund bij alles wat we doen.

De zeven flesjes die de Life Essences vertegenwoordigen:

 

                                                                                  een Ervaringsweg naar Verlichting

 

Spirituele Trap – het fysieke      Hemelse Incarnatie – emoties

Doornenkroon  – geest             Engelenvleugels – onvoorwaardelijke liefde

Levensadem – intuïtie                Sterreninzicht – wijsheid

                                                                                   Bodhisattva – goddelijkheid

 

 


 

SPIRITUELE TRAP

HET FYSIEKE

 

Maakt dat de ziel met de fysieke wereld samensmelt en erin aardt.

Deze essence brengt je fysieke wezen in lijn met je natuurlijke Levenskracht. Ze werkt als een brug die je ziel in elke cel van je fysieke lichaam brengt, het cellulaire geheugen van de volmaakte uitdrukking van je ziel in het fysieke activeert en je ziel in het nu laat aarden. Door deze essence te gebruiken zul je je sterker gewaar zijn van je lichaam, zul je voelen hoe je voeten de aarde raken terwijl je loopt en hoe de lucht je longen vult. Spirituele Trap legt de nadruk op tevreden zijn in het nu. Veel mensen zoeken geluk in wensen en dromen in plaats van nú echt geluk te ervaren. Deze essence helpt de deelnemers op elk gewenst moment te genieten van wie ze zijn en wat ze hebben.

We zijn allemaal op onze levensreis en die reis is een weg van trappen die ons verder en hoger voeren. Deze essence helpt je geluk te vinden op de trede die je bereikt hebt; en ontzenuwt het fabeltje dat alleen het “bereiken van de top” voldoening geeft.

Door in je lichaam te zijn worden we heel, niet door iets buiten het zelf te verwerven. Heel zijn is in het hier en nu zijn.

Deze essence ontstond aan de voet van één van de Glass House Mountains (Broeikas­bergen) in het Australische Queensland.

HEMELSE INCARNATIE                                                                                                            

Oude emotionele blokkeringen opruimen

Zoals de tijd door onze fysieke lichamen stroomt, stroomt hij ook door onze emotionele lichamen. Deze essence helpt het zelf-gewaarzijn om voortdurend ook onze emotionele werkelijkheid te omvatten. Voortdurend in contact zijn met je emoties is een sleutel tot het openen van je leven, om in het nu te kunnen leven.

Ten opzichte van de meeste mensen hebben we een emotionele reserve die we niet proberen te voelen, omdat het op de een of andere manier voor ons te moeilijk is die te verdragen. Deze essence is een zachte manier om onze oude emotionele littekens te helen zodat we ons vrij voelen om onze huidige emotionele werkelijkheid te ervaren zoals deze tot ons komt.

DOORNENKROON                                                                                                                    

Het denken tot rust brengen

Deze essence opent een mogelijkheid voor mensen om hun gedachten te overstijgen – dus om hen in staat te stellen hun geest tot rust te brengen,zodat deze effectiever gebruikt kan worden.

Het verstand is een fantastisch instrument maar ook een verschrikkelijke meester. De gedachten die door je hoofd gaan zijn dikwijls onzinnig en bij de meeste mensen blijven ze zelfs buiten het bereik van hun zelf-gewaarzijn. Deze essence is alsof je het licht aandoet in je zolderkamer, dat altijd donker is. Eerst kun je misschien even schrikken als je ziet wat er gebeurt, maar als het stof gaat liggen en alle rommel naar buiten gegooid is, blijft er helderheid over.

ENGELENVLUEGELS                                                                                                                

Communiceren met de schepper

Deze essence opent de wegen voor communicatie met de schepper door vanuit onvoorwaardelijke liefde ons te verbinden met de schepping, om met een open hart zuivere liefdes energie aan je directe omgeving te geven en vrijelijk te ontvangen.

In het verleden was het via vele tradities vaste regel dat bepaalde personen “woordvoerders” van God waren – een voorbeeld hiervan is de priester. Voor de mensen van onze tijd is het gepast om rechtstreeks met de schepper te spreken, zonder bemiddelaars of tussenpersonen. Wij zijn allemaal een deel van de schepping en hebben als zodanig allemaal rechtstreeks toegang tot de schepper, aangezien wij één zijn in hem.

DE LEVENSADEM                                                                                                                      

Jouw waarheid naar buiten brengen

Deze essence opent het zesde zintuig van mensen, hun intuïtieve vermogen om hun gidsen te horen, via helderziendheid, helderhorendheid, heldervoelendheid, om een solide verbinding tot stand te brengen met hun innerlijk weten. Als iemand met zijn innerlijk weten verbonden is, dan is het voor hem mogelijk vertrouwen te voelen in hun gekozen levenspad.

Dit geeft mensen, helder innerlijk houvast, bij het vervullen van hun levensdoel, om aan deze wereld datgene te geven waarvoor ze op aarde zijn.

STERRENINZICHT                                                                                                                     

Door illusie heen kijken

Deze essence opent het vermogen van mensen om fundamentele werkelijkheid waar te nemen. Om die te zien zoals ze is. Als we de waarheid zien zoals ze is – op zichzelf staand-  als we dan proberen die waarheid te interpreteren, duwen we haar door het filter van ons verstand, dat ons dan van de waarheid verwijdert.

Nemen we bij voorbeeld een rij paaltjes in de grond. Ons verstand noemt het een hek en zodoende interpreteren we dit alsof er een tastbare afbakening is die eigendom van grond vastlegt zodat overschrijding ervan een overtreding is.

De fundamentele werkelijkheid laat een rij paaltjes in de grond zien – het filter van ons verstand interpreteert de situatie en suggereert een andere werkelijkheid (sub-werkelijkheid). Er zijn heel veel sub-werkelijkheden om ons heen, binnen en buiten ons – deze essence biedt inzicht zodat we in staat zijn fundamentele werkelijkheid te zien zoals ze is.

BODHISATTVA                                                                                                                            

Over deze aarde lopen als een wezen van licht
Deze essence verbindt de ziel met alle cellen van het fysieke lichaam en slaat een brug tussen dit cellulaire geheel en alle etherische lichamen, waardoor deze verankerd worden in het fysieke lichaam dat in het eeuwige nu bestaat.

Om dienaar te zijn van de schepping is alles gewijd, is alles belangrijk; wordt alles doelbewust gedaan. Deze essence verbindt het individu met het grotere geheel, zodat de alomtegenwoordigheid ons kan begeleiden en steunen, terwijl de verlangens van ons allemaal tot één geheel versmelten.

Dit is het mede-scheppende vermogen dat we allemaal bezitten, om deel te nemen aan de schepping ten behoeve van de weldaad van de schepping, in de hoop dat we allemaal in harmonie met elkaar zijn.

Tot slot: dit zijn homeopathische preparaten van een specifieke energie met een enorm versterkte werking, een hoge potentie. Om mee te doen is het voldoende om  ’s morgens als je opstaat 3 spray-pufjes van één essence te nemen en nog een keer voor het slapen gaan. De set bevat voldoende voor ongeveer 4 maanden om deze energieën bij die van jezelf te brengen en hiermee te laten versmelten.

Langzaamaan vinden er subtiele veranderingen plaats en dan zullen er na verloop van tijd ongelooflijke dingen gebeuren. Op den duur zullen gelijktijdige gebeurtenissen niet alleen heel gewoon worden maar een echte levenswijze zijn.

Deze essences worden als een set van 7 tezamen verkocht voor 150 Australische dollar. Ze zijn verkrijgbaar via gaiacentre@austarnet.com.

De opbrengst uit de verkoop van deze essences wordt gebruikt voor het Gaia Retreat Centre in Queensland, Australië. Dit centrum biedt cursussen aan en streeft naar het ontwikkelen van menselijk vermogen en milieubewustzijn.

We creëren hier een plek die geheel selfsupporting is, middels herwinbare energie, los van het hoogspanningsnet en permacultuur. We bieden de gasten die bij ons verblijven een educatieve en zelf-versterkende ervaring aan.

 

 

Dank voor het lezen van mijn verhaal. Mogen liefde en licht je vergezellen op je pad.