Intervieuw Wai Turoa


Wai komt regelmatig in Nederland om les te geven.

Als je ergens van schrikt of je bedreigd voelt, vloeit je energie weg en je denkt; Wie doet dit? Dan kijk je naar buiten, naar je tegenstander, je vijand en je bent er zeker van dat het aan de ander ligt, aan iets of iemand buiten jezelf. Hoe ontstaat dit gevoel van bedreiging?
Naast enorme gaven bezitten we ook zwakke kanten, die we liever niet zien. We doen onze uiterste best om deze kanten te verstoppen en we doen alsof ze niet bestaan. Maar als je deze zwakke kanten gewoon zou erkennen, hoef je ze niet meer te verbergen. Dan hoef je je nergens meer door bedreigd te voelen. Als je leert om in je zwakte te kijken en dit met je mee te nemen kan een ‘zwakke’ kant zich ombuigen tot de grootste wijsheid.

U komt vanuit Nieuw Zeeland, u noemt zichzelf een sjamaan, wat betekent dat precies voor U?
Tegenwoordig wil iedereen graag een sjamaan zijn en veel mensen noemen zich een sjamaan. Terwijl op een sjamanencongres laatst bleek dat juist niemand van de sjamanen in eerste instantie een sjamaan wilde zijn. Oorspronkelijk was het zelfs het laatste wat men wilde. Sjamaan-zijn draagt een grote verantwoordelijkheid met zich mee en in eerste instantie wilde niemand die nemen. Daardoor kwam iedereen veel moeilijkheden tegen tot het moment dat we ons overgaven aan dit levensdoel en de verantwoordelijkheid accepteerden. Iedereen op het congres zei: in feite hebben we geen keus, het is lotsbestemming. Sjamaan-zijn is geen beroep, je kunt het niet leren. Het is een gave die je meekrijgt.
Na de kolonialisering door Engeland werd in Nieuw Zeeland de uitoefening van de eigen medicijn-mannen/vrouwen verboden door de wet op de heksenorde. Deze wet is pas in 1976 herzien. Ik was een praktiserende medicijnvrouw en daarin moest ik dus erg uitkijken om niet beschuldigd te worden van heksenpraktijken.
Uiteindelijk mocht ik wel als spiritueel leider praktiseren maar niet als medicijnvrouw of matakite (de ziener), zoals wij het noemen.

Ziet U ook een verbinding tussen uw traditie en andere grote wereldreligies?
De Maori hebben van oorsprong nooit een religie gehad. Zij hebben spiritualiteit, maar geen religie. Na de kolonialisering proberen veel Maori’s zich aan te passen en bewandelen een eigen versie van het Christelijk geloof.
Voor de Maori is het heel natuurlijk om geesten te zien. Zij geloven niet in een hemel en een hel. Maar wel dat er andere levens zijn zoals een “na-de-dood-leven”. In je droomtijd kun je daar naar toe reizen. Ook kunnen de voorouders jou bezoeken in je dromen en je begeleiden. Deze voorouders zijn aanwezig in een andere dimensie. Deze kennis is niet ingebed in een religie.
Onze religie is gebaseerd op het feit dat we een hechte relatie met de natuur hebben, wij praktiseren ecologie. Onze spiritualiteit is de manier waarop wij met dieren omgaan en met de aarde en de wereld. Zorg dragen voor onze omgeving.
Natuur is een soort gemeenschappelijk geloof. Als jij de natuur respecteert, respecteert de natuur jou. Mensen kunnen niet leven zonder natuur, maar de natuur kan heel goed leven zonder mensen. Dus als je de natuur vernietigt, vernietig je jezelf.

Maar wij realiseren ons dat niet.
Nee, dat is waarom ons milieu zo achteruitholt. Het is in een schokkende staat en dat is slechts in enkele generaties tot stand gebracht.
Het is verbazingwekkend wat wij van de natuur kunnen leren. Ik kom uit een land van aardbevingen en je kunt aan de voortekenen leren zien als er iets groots aankomt.

Op uw website las ik dat uw missie bestaat uit mensen te helpen hun bewustzijn omhoog te brengen naar het niveau van het witte licht. En dat U dit niet alleen doet voor de mensen maar ook voor de planeet en voor het universum.
Er gebeurde iets met mij in 1996. Ik was die avond aan het lesgeven en het was de nacht van de maaneclips. Ik begon een meditatie. Ik hoorde mijn stem komen als van een man en ineens viel alle elektriciteit uit en werd het donker. Toen verscheen er ineens een blauwwit licht in de kamer en ik dacht dat het de maaneclips was. Vlak daarop zag ik drie wezens, het leek alsof ze los van de grond in een zijdezacht licht dreven. Direct schoot de gedachte door me heen: “zij zijn van de witte broederschap” Terwijl ik daar nog nooit van had gehoord.
Toen hoorde ik hen duidelijk tegen mij zeggen: jouw taak op aarde is om mensen te helpen veranderen door hun bewustzijn omhoog te brengen naar de niveau’s van het witte licht. En als ik dat kon doen zouden zij zorgen voor de juiste condities voor mij . Dit heeft mijn leven drastisch veranderd. Ik ging vervroegd met pensioen en deze boodschap werd de drijfveer van mijn werk. En dat doe ik nog steeds en er gebeuren wonderen in mijn werk met mensen.
Elke keer als ik werk veranderen de niveau’s van bewustzijn en dat gebeurt gewoon. Ik heb geen richtlijnen, geen regels op papier. Maar ik heb volledig vertrouwen omdat ik geroepen ben.Ik help mensen om weer hun eigen kracht terug te nemen, om weer in zichzelf te gaan geloven en zichzelf te vertrouwen. In die zin stel ik mij dienstbaar op en zo zie ik spiritualiteit.

Ziet U ook een verbinding met het jaar 2012?
Ik zie dat de energieresonantie op een hoger niveau zit dan bv. 10 jaar geleden en dat kan vervelende gevolgen hebben voor ons lichaam. Zo was ik vorig jaar bijna blind door een levensbedreigend virus in mijn bloed, ik had op dat moment geen idee dat ik zo dicht bij de dood was. Later werd ik me bewust dat de oorzaak te vinden was in de verandering van energie. Ik moest mijn energie aanpassen zodat de hoge energiefrequentie mijn fysiek geen schade meer toe kon brengen. Dit gebeurde niet alleen met mij maar ook andere sjamanen hadden last van vreemde ziekten.
De energie verandert en wij moeten onszelf aanpassen. Anders kun je het vergelijken met dat er van 20 watt ineens 2000 watt door ons heen gaat. Een 2000watt door een 20watt lamp, dan blaas je de lamp op.

Heeft die hoge energie meer effect op sjamanen dan op “gewone”mensen?
Ja, omdat wij onze verantwoordelijkheid hebben betreffende energieën en genezing.
Sjamanen zijn spiritueel leiders en boodschappers en wij werken met en verbinden diverse energieën en daarom zijn we nog meer gevoelig voor de veranderingen.

Wat is voor U de ultieme waarheid?
Ik denk dat, om belangrijke doelen te bereiken, je ook moet geloven in de waarheid ervan.
Toen ik kind was overleed mijn vader en ik had een erg moeilijke periode in mijn leven waarin ik niet goed functioneerde. Een vriend van mijn moeder vertelde mij dat ik nergens voor deugde, maar ik geloofde hem niet. Deze man had veel macht en was ook in staat om de kracht van anderen weg te nemen. En toch geloofde ik hem niet. En ik zei tegen hem: ik ga bewijzen dat ik wel ergens voor deug. En dat was mijn waarheid.
Ik ben dankbaar voor deze periode, het heeft mij geleerd dat er mensen zijn die willen vernietigen, die willen misbruiken. Dit is ook een van de reden dat ik mij verantwoordelijk voel om vrouwen te helpen weer in hun kracht te gaan staan en zichzelf te helpen.
De ultieme waarheid voor mij is dus: Ik geloof in mijzelf en ik geloof dat ik een deel ben van God. Ik geloof niet dar er een hoger bewustzijn is dat buiten mijzelf is, ik geloof dat wij er deel van uitmaken en dat wij onze eigen wereld kunnen creëren.